✔ 4/5 i anmeldelser​

✔ ​Byg Garanti

✔ Døgnservice​

Vi kan med kort varsel rykke ud og afhjælpe akutte kloakproblemer

​Døgnservice - 24 timer​

Typiske fejl

Undgå fejl:

Kloakrotter er meget dygtige til at finde skjulte fejl og mangler ved afløbssystemerne. Disse fejl og mangler er ofte opstået ved direkte byggesjusk og kan senere give alvorlige ulemper i form af rotteplage, smittefare, ilde lugt, fugt og svamp. Og det medfører ofte meget dyre reparationer. I henhold til miljølovgivningen har ejere af fast ejendom pligt til at sikre og renholde deres ejendom, så rotternes levemuligheder begrænses mest muligt, Undgå derfor fejl, og sørg for effektivt tilsyn, når afløbssystemet bliver udført. Husk af bygherren over for myndighederne har det fulde ansvar for, at afløbssystemerne udføres korrekt og holdes i forsvarlig stand.

Fejl kan være kostbare:

Fejlfinding d.v.s. påvisning af, hvor rotterne trænger ud fra kloakkerne er den eneste mulighed for en varig og holdbar løsning. Typisk vil man i første omgang skulle foretage en røgprøve af afløbssystemet, eventuelt suppleret med kloak-tv. Den efterfølgende reparation skal altid udføres af en autoriseret kloakmester. Erfaringen viser, at det kan være svært at placere ansvar for begåede fejl og mangler, og retssager kan være langvarige og kostbare. Af hensyn til evt. erstatning er det derfor vigtigt, at fejl og mangler dokumenteres af sagkyndig (få det fotograferet).

Besøg af kloakrotter:

Kloakrotter viser sig uden for huset ved åbne huller (uden opskrabet jord) i græsplæne, indkørsel og andre steder i nærheden af ejendommenes afløbssystem. Inde i huset kan man f.eks. høre rotterne rumstere under badekarret. De kan også gnave og pibe under gulve eller de færdes i isoleringen i væggene eller på loftet. I mange tilfælde mærkes en tydelig rottelugt og undertiden kloaklugt. Rotterne kan også gnave sig ud under køkkenvasken og æde af affaldsposens madrester.

Anmeldelse til kommunen:

Konstaterer man rotter, skal man straks anmelde det til kommunen, sædvanligvis teknisk forvaltning. Det er tilladt selv at opsætte smækfælder, men det er alene den kommunale rottebekæmper, der må udlægge gift. Giftudlægning i boliger finder yderst sjældent sted, da det kun skaber nye ulemper i form af stank og eventuelle spyfluer fra de døde rotter. Råd og vejledning i forbindelse med fejlfinding m.v. kan man altid få hos kommunen eller det firma, som kommunen benytter.

Typiske fejl:(i kloak systemer og de sanitære installationer som rotter kan udnytte)

 • Tilslutning til eksisterende ledninger dårligt udført.

 • Retningsændringer foretaget uden brug af bøjninger.

 • Bunde i nedgangsbrønde udført med for ringe tykkelse.

 • Rørtilslutning i nedgangsbrønde ikke klinet med cementmørtel eller udført med gummiring.

 • Monteringshuller i brøndringe ikke klinet med cementmørtel.

 • Rist for dræns udløb i nedgangsbrønde mangler.

 • Riste på afløb i kældre mangler eller er defekte.

 • Reduktionsrør er ikke benyttet ved ændring af rørdimensioner.

 • Overgange mellem forskellige rørmaterialer er ikke udført med overgangssamlinger.

 • Beton- og lerrørsledninger er givet for stort fald, således at ledninger er tilbøjelige til at skille i samlingerne.

 • Afpropning af ikke benyttede ledninger, gren- rør, gulvafløb og fodbøjninger mangler.

 • Ledninger knækker eller skiller i samlingerne, fordi de er lagt i opfyldning, der ikke er komprimeret tilstrækkeligt, eller fordi huset ligger på gammel mosebund.

 • Faldstammeudluftninger er ikke ført gennem taget eller afsluttet med vakuumventil.

 • Samlingsmateriale mangler i samlingerne; enten tjæret værk og asfalt eller gummiringe.

 • I huller, som er hugget på ledninger for rensning, er ikke lukket omhyggeligt; det vil være bedre at udskifte sådanne rør.

 • Dæksler og riste er defekte eller mangler.
  Præformerede huller (32 mm) i gulvafløb er ikke lukket.

 • Riste på gulvafløb er ikke fastholdt. (En rotte kan løfte ca. 1,2 kg).

 • Direkte udluftning (plastrør 6-7 cm diam.) fra kloak til taghætte uden rist eller net.

 • Vakuumventil er ikke rottesikret.

 • Faldstammeudluftning sjusket tilsluttet til taghætte​

Vil du ringes op?

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

                 ​  kessel service_logo lille

MARIUS PEDERSEN A/S

Ørbækvej 851

5863 Ferritslev Fyn

Kontaktinfo

dbe-kloak@mariuspedersen.dk

CVR: 49979517

Døgnservice

Tlf.: 72 100 125

Vi tilbyder assistance ved akut opståede problemer,

24 timer i døgnet,

365 dage om året.