✔ 4/5 i anmeldelser​

✔ ​Byg Garanti

✔ Døgnservice​

Vi kan med kort varsel rykke ud og afhjælpe akutte kloakproblemer

​Døgnservice - 24 timer​

Vedligeholdelse af kloak

Det er en tillidssag at lade kloakservice firmaer foretage vedligeholdelses arbejder på kloaksystemer. Hos DBE er vi gode til løbende at vurdere tilstanden på kloaksystemerne og i samråd med kunden, justere tidsintervallerne for vedligeholdelsesarbejderne.

Private:

​Rensning af køkkenbrøne, tagvandsbrønde, pumpebrønde og dræn. Gulvafløb i vaskerum, afløb fra køkkenvaske m.v.

​​

Restaurantions branchen:

​Fedtudskiller, gulvafløb, afløb fra køkkenvaske m.v.

Boligselskaber/bolig foreninger:

​Pumpebrønde og dræn. Regnvandsbrønde/tagvandsbrønde. Vejbrønde ved adgangsveje, pakeringspladser og legepladser m.v. Rensning af køkkenfaldstammer og wc fandstammer. Rensning af køkkenbrønde.

Industri og erhverv:

​Kloaksystemer og tekniske installationer, forsygningssikkerhed samt sikring af produktion. DBE løser vedligeholdelses arbejder af forskellig art.

Højtryksspuling af produktionssteder, rensning af afløb, brønde, udskillere samt forebyggelse af stoppet afløbssteder. Alt for at sikre en løbende og problemfri produktion.

Olieudskillere, fedtudskillere, opsamlibgsbrønde for kemikalier, levnedsmiddelaffald fra restaurations og storkøkken produktioner. Pumpeinstallationer samt driftkontrol af pumpebrønde.

Forebyggelse af produktions afbrydelser, med TV-Inspektion, for tilstandsvurdering og reparation af afløbsinstallationer, foretages for at minimere muligheder for forstoppet kloaksystemer, med hertil følgende driftstop.

Vil du ringes op?

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

                 ​  kessel service_logo lille

MARIUS PEDERSEN A/S

Ørbækvej 851

5863 Ferritslev Fyn

Kontaktinfo

dbe-kloak@mariuspedersen.dk

CVR: 49979517

Døgnservice

Tlf.: 72 100 125

Vi tilbyder assistance ved akut opståede problemer,

24 timer i døgnet,

365 dage om året.